Հարցում 6. Գյուղատնտեսության զարգացումը և Երևանից դուրս կյանքի աշխուժացման վերաբերյալ


Մենք քաղաքական դաշտ ենք փորձում մտցնել այն միտքը, որ անհրաժեշտ է ծանոթ լինել ծրագրերին ու թիմին մինչև ընտրություն կատարելը

Փորձենք համեմատել ՀՀ քաղաքական որոշ ուժերի ծրագրային դրույթները գյուղատնտեսության զարգացումը և Երևանից դուրս կյանքի աշխուժացման վերաբերյալ:

Տարածիր՝