Կանոնադրական հանձնաժողով


Կուսակցության Կանոնադրական հանձնաժողովը բաղկացած է երեք անդամից, ովքեր ընտրվում են Համագումարի կողմից, առավելագույնը երկու տարի ժամկետով։ Այս հանձնաժողովը քննության է առնում կուսակցության կառույցների ընդունած որոշումների ու գործողությունների կամ անգործության համապատասխանությունը կուսակցության Ծրագրին և/կամ կանոնադրությանը, կասեցնում է այն որոշումները, որոնք հակասում են կուսակցության Ծրագրին և/կամ Կանոնադրությանը, ինչպես նաև մեկնաբանություններ և պարզաբանումներ է տալիս Կանոնադրության և Ծրագրի առանձին դրույթների վերաբերյալ։

Կանոնադրական հանձնաժողովի կազմն է՝

Կանոնադրական հանձնաժողովի անդամ
Տարածիր՝