Վարչություն


Կուսակցության Վարչությունը կուսակցության մշտապես գործող ղեկավար մարմինն է, որը համագումարների միջև ընկած ժամանակահատվածում Կանոնադրության և համագումարների որոշումների համաձայն, Խորհրդի հետ միասին պատասխանատու է կուսակցության գործունեության համար, առավելապես կենտրոնանալով ամենօրյա գործունեության վրա։ Այն բաղկացած է յոթ անդամից, ովքեր ընտրվում են Համագումարի կողմից գաղտնի քվեարկությամբ՝ առավելագույնը երկու տարի ժամկետով։

Կուսակցության Վարչության կազմն է՝

Վարչության անդամ
Վարչության անդամ
Վարչության անդամ
Վարչության անդամ
Վարչության անդամ
Վարչության անդամ

 

Տարածիր՝