Վարչություն


Կուսակցության Վարչությունը կուսակցության մշտապես գործող ղեկավար մարմինն է, որը համագումարների միջև ընկած ժամանակահատվածում Կանոնադրության և համագումարների որոշումների համաձայն, Խորհրդի հետ միասին պատասխանատու է կուսակցության գործունեության համար, առավելապես կենտրոնանալով ամենօրյա գործունեության վրա։ Այն բաղկացած է 5 անդամից, ովքեր ընտրվում են Համագումարի կողմից գաղտնի քվեարկությամբ:

Կուսակցության Վարչության կազմն է՝

Վարչության անդամ
Վարչության անդամ
Վարչության անդամ
Վարչության անդամ
Վարչության անդամ
Վարչության անդամ
Վարչության անդամ
Տարածիր՝