fbpx

Վարչություն


Կուսակցության Վարչությունը կուսակցության մշտապես գործող ղեկավար մարմինն է, որը համագումարների միջև ընկած ժամանակահատվածում Կանոնադրության և համագումարների որոշումների համաձայն, Խորհրդի հետ միասին պատասխանատու է կուսակցության գործունեության համար, առավելապես կենտրոնանալով ամենօրյա գործունեության վրա։ Այն բաղկացած է յոթ անդամից, ովքեր ընտրվում են Համագումարի կողմից գաղտնի քվեարկությամբ՝ առավելագույնը երկու տարի ժամկետով։

Կուսակցության Վարչության կազմն է՝

Վարչության անդամ
Վարչության անդամ
Վարչության անդամ
Վարչության անդամ
Վարչության անդամ
Վարչության անդամ
Վարչության անդամ
Վարչության անդամ

 

Տարածիր՝