Խորհուրդ


Կուսակցության խորհուրդը Կուսակցության մշտապես գործող մարմին է, որը կազմված է առավելագույնը 21 անդամից, որից 7-ը ի պաշտոնե Կուսակցության Վարչության անդամներն են։ Բացառությամբ Վարչության՝ ի պաշտոնե Խորհրդի անդամների, Խորհրդի մյուս անդամներն ընտրվում են Համագումարի կողմից՝ առավելագույնը երկու տարի ժամկետով։

Կուսակցության խորհրդի կազմը՝

Վարչության անդամ
Խորհրդի անդամ
Խորհրդի անդամ
Վարչության անդամ
Վարչության անդամ
Վարչության անդամ
Տարածիր՝