Խորհուրդ


Կուսակցության խորհուրդը Կուսակցության մշտապես գործող մարմին է, որը կազմված է առավելագույնը 17 անդամից, որից 5-ը ի պաշտոնե Կուսակցության Վարչության անդամներն են։ Բացառությամբ Վարչության՝ ի պաշտոնե Խորհրդի անդամների, Խորհրդի մյուս անդամներն ընտրվում են Համագումարի կողմից՝ առավելագույնը երկու տարի ժամկետով։

Կուսակցության խորհրդի կազմը՝

Խորհրդի անդամ
Խորհրդի անդամ
Խորհրդի անդամ
Խորհրդի անդամ
Խորհրդի անդամ
Խորհրդի անդամ
Խորհրդի անդամ
Խորհրդի անդամ
Խորհրդի անդամ
Տարածիր՝