Խորհրդատվական կոմիտե


Խորհրդատվական կոմիտեն ընտրվում է Խորհրդի կողմից, իսկ նրա գործունեության կարգը հաստատում է Վարչությունը։

Խորհրդատվական կոմիտեն կազմած է տարբեր ոլորտների մասնագետներից, ովքեր կարող են նաև չհանդիսանալ կուսակցության անդամ: Կոմիտեի անդամները պետք է ունենան բարձրագույն կրթություն կամ որոշակի ոլորտի առնվազն հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ:

Խորհրդատվական կոմիտեի անդամների թիվը սահմանում է Խորհուրդը, իսկ նրա կազմում պետք է ընդգրկվեն առնվազն մեկական իրավաբան, տնտեսագետ, քաղաքագետ և միջազգային հարաբերությունների մասնագետ։

Խորհրդատվական կոմիտեի կազմը՝

Խորհրդատվական կոմիտեի անդամ
Խորհրդատվական կոմիտեի անդամ
Տարածիր՝