Հարցում 5. Միջին խավի ձևավորման անհրաժեշտության վերաբերյալ


Մենք քաղաքական դաշտ ենք փորձում մտցնել այն միտքը, որ անհրաժեշտ է ծանոթ լինել ծրագրերին ու թիմին մինչև ընտրություն կատարելը

Փորձենք համեմատել ՀՀ քաղաքական որոշ ուժերի ծրագրային դրույթները բնակչության միջին խավի ձևավորման վերաբերյալ:

Տարածիր՝